Tööõigus


Küsimus: Puudega inimese tööaeg03.03.2011

Oman rasket puuet ja 80% töövõimetust.
Kas minul on seadusega lubatud töötada täiskohaga (sobiv töö), st kaheksa tundi ja ka õhtused vahetused? Kas tööandja oleks kohustatud lubama minul töötada vaid päevases vahetuses ja poole kohaga?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Lühendatud tööaega või osalist tööaega puude või töövõimekaotuse tõttu seadus ette ei näe.
Kui arst soovitab ja töölepingu pooled selles kokku lepivad, võib see inimene töötada osalise tööajaga. Lepe peab muidugi kajastuma töölepingus, mõistlik oleks seal näidata ka töötamise kellaajad.
Osalise tööajaga töötamise korral puhkuse kestus ei vähene, kuid palka makstakse võrdeliselt töötatud ajaga. Kui töötatakse näiteks poole kohaga ehk 4 tundi päevas või 20 tundi nädalas, võib ka palgamäär poole väiksem olla, kuid mitte alla 139,01 eurot kuus 2011. aastal, mil kehtiv miinimumpalk on 278.02 eurot.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 lg 5 punktide 5 ja 51 järgselt on töötajal õigus nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle või oma töötingimuste ajutist kergendamist, samuti enda üleviimist sobivale päevasele tööle, kui ööajal töötamine on isikule arsti otsuse alusel tervise tõttu vastunäidustatud ning tööandjal on võimalik töötajat vastavale tööle üle viia.

Tervist ning sobivat tööd soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu