Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib kollektiivpuhkustega anda puhkust mõne päeva kaupa?18.01.2012

Asutuse OÜ "X" juhataja korraldus kollektiivse puhkuse määramiseks on alljärgnev:
Asutuse X juhataja KORRALDUS:
1. Asutuse OÜ "X" kollektiivne suvepuhkus on 25. juunist-8.juulini 2012
Tööleasumise kuupäev on 9. juuli 2012
2. Asutuse OÜ "X" kollektiivne jõulupuhkus on järgmistel päevadel:
a. 27. ja 28. detsember 2012
b. 31. detsember 2012
3. Ülejäänud puhkusepäevade osas esitavad töötajad avalduse, mis kinnitatakse juhataja poolt vastavalt puhkusegraafikule.
KÜSIMUS: Töölepinguseadus näeb ette, et põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel. Kas eespool toodud asutuse juhataja korraldus on seadusepärane st. kooskõlas töölepinguseadusega ja töölistele kohustuslik ja seega täitmiseks?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Oma küsimuses olete juhindunud TLS § 68 lg 4, mis tõepoolest näeb ette, et põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel.
Teisalt on tööandja juhindunud TLS § 28 lg 7 (tööandja poolne töötaja informeerimise kohustus töö korralduse reeglitest) ja korraldanud töö selliselt, et Teie küsimuses toodud ajavahemikul tööd ei toimu. Kui sel ajal tööd ei toimu, siis loogiliselt võttes ei oleks Teil seal üksinda töökohas ka midagi peale hakata.
Kui kollektiivpuhkuse võimalus on töölepingusse sisse kirjutatud, siis puudub võimalus seda vaidlustada. Töökorralduse reeglid on tööandja ühepoolne otsus, milles ei ole kokku vaja leppida. Kas tööandjal on õigus ühepoolselt otsustada, millal tema ettevõte töötab, on tööinspektori, töövaidluskomisjoni või kohtu poolse tõlgendamise küsimus, mille tulemust ei oska ette ennustada. Isiklikult arvan, et tööandjal see õigus ikkagi on, kui kollektiivpuhkuse tingimusi rakendatakse kõikidele töötajatele võrdselt, mida nõuab TLS § 3.
Paraku jääb mu vastus seekord kahetsusväärselt ümmarguseks, kuid nägemata Teie töölepingu tervikteksti ja teadmata muid asjaolusid, on paremat vastust raske anda.
Soovides õiglasi ja mõistlikke lahendusi:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu