Tööõigus


Küsimus: Olen lapsehoolduspuhkusel, firma müüdi maha ja omanikku ei ole, kuidas pean käituma, kui tahan tööle tagasi minna?24.01.2012

Tere! Olen momendil lapsehoolduspuhkusel. Firma omanik suri hiljuti ja tema poja käest sain teada, et firma on ära müüdud välisriiki, mind ei ole sellest keegi teavitanud ja kuskilt vastuseid saada ka ei ole. Kuidas oleks õigem käituda, laps saab aprilli lõpus 1,6 aastaseks, siis lõpeb emapalk. Töötasin kaupluses, aga seda enam ei eksisteeri. Samas äriregistris firma on üleval. Ette tänades!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepiguseaduse § 111 lõige 1 alusel läheb füüsilisest isikust tööandja surma korral tööleping üle tööandja pärijatele ning nimetatud seaduse § 112 lõige 1 ütleb, et vastavalt võlaõigusseadusele lähevad töölepingud muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust.

Kuna olete lapsehoolduspuhkusel, siis tööandja ei või Teiega töölepingut üles öelda ka koondamise tõttu (v.a tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu), kuid kahjuks antud situatsioon seda ei eelda.

Käesoleva seaduse § 111 lõige 2 alusel on töötajal võimalik igasugune tööleping lihtsustatult üles öelda kahe nädala jooksul pärast töölepingu pärijatele üleminekust teada saamist või teada saama pidamist, kasutades ülesütlemise alusena tööandja surma. Ülesütlemisele kohaldatakse üldiseid ülesütlemisaegu (30 kalendripäeva).
Soovitan ühendust võtta pärija(te)ga, et leida võimalus tööleping korrektselt lõpetada ning emapalga lõppedes võtta ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele tagamaks ravikindlustuse jätkumine.

Tulevikuks selgeid väljavaateid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu