Tööõigus


Küsimus: Kui palju on õigust saada puhkeaega 12-tunnise töövahetuse korral?27.01.2012

Kui pikk peab olema minimaalne puhkeaeg (lõuna ja muud puhkepausid kokku)12 h töövahetuse (7.00-19.00 ja 19.00-7.00) korral? Hetkel lubab tööandja 30 minutit, mis arvestatakse tööaja sisse. See on ka 2 aastat tagasi tehtud töölepingusse sisse kirjutatud. Pakuti ka pikemat puhkeaega, mis aga siis tööaega sisse ei arvestata. Kas sel juhul peab tööandja lubama töökoha territooriumilt lahkuda?
Töötan operaatorina, mis nõuab pidevat masina juures viibimist ja keskmist füüsilist tööd. Samas teistest ei sõltu ja masina võib igal ajal seisma panna.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 47 lg 2 järgi võib tuletada, et on tööandja kohustatud töötajale andma 30-minutilise vaheaja iga 6 tunni järel. Sama seadusesätte järgi ei lähe tööpäevasisesed vaheajad tööaja arvestuse sisse. Täiendavale vaheajale oleks Teil õigus peale 12-tunnist töötamist, kuid siis lõpeb Teie vahetus. Seega on tööandja tulnud Teile vastu, kui arvestab vaheaja tööaja sisse. Kuna 12 tundi on siiski pikk aeg, siis ilmselt mõeldes töötervishoiu peale, pakub tööandja täiendavat vaheaega, kuid seda juba seaduses ettenähtud, mitte soodustingimustel.
Täiendaval vahaeajal, mida ei arvestata tööaja sisse, ei tohiks olla takistusi töökohalt lahkumiseks.
Häid ja vastastikku arvestavaid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu