Tööõigus


Küsimus: Kuidas kirjutada avaldus töölt lahkumiseks tervislikel põhjustel?27.01.2012

Olen 48-aastane naisterahvas, mul on 40 protsenti töövõimetust ja diagnoositud kutsehaigus. Kuna töötan lihatööstuses, on minu töö arstide arvates mulle kahjulik. Tunnen ka ise, et peale tööpäeva lõppu on kätes väga tugevad valud ja ma ei saa seda tööd teha. Kuidas kirjutada tervislikel põhjustel töölt lahkumise avaldust?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda temale sobivat tööd (TLS § 91 lg 3).
1. Erakorralisel ülesütlemisel ei ole kohaldatud 30-kalendripäevast etteteatamise nõuet, küll aga peate avalduses põhjendama, kuidas Teie tervislik seisund ei võimalda enam kokkulepitud tööd teha ja töösuhet jätkata.
2. Kui Teie kutsehaigus on praeguse töö tagajärg ning olete selle tõttu viibinud haiguslehel, siis oleks mõistlik tööandjaga sellel teemal nõu pidada ning lubada temal leping erakorraliselt üles öelda TLS § 88 lg 1 p.1 alusel.
Töölepingu ülesütlemiseks töötaja terviseseisundi tõttu ei pea töövõimetus olema järjestikku 4 kuud, võib olla vaheaegadega. Ülesütlemine on põhjendatud siis, kui töötaja terviseseisundi tõttu töölt äraolek hakkab takistama ja häirima tööd, takistab tööde korraldamist.
Teise variandi puhul tekib Teil õigus töötuskindlustushüvitisele, millele esimese puhul õigust ei ole.

Mõistlikke lahendusi ja tervenemist soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu