Tööõigus


Küsimus: Sõbralik töötajast vabanemine - on see võimalik?03.03.2011

Endine direktor lahkus oma tumedate tegude tõttu ettevõttest, aga uuele juhtkonnale ebameeldivuste jätkumiseks võttis majahoidja-koristajana aasta alguses tööle oma peretuttava (sündinud 1949). Leping on tähtajatu, ilma katseajata, tööaja suhtes iseseisev otsustuspädevus, põhipalk 383.47 EUR kuus. Maakohas on see siiski kõrge sissetulek ja hetkel on see firma seisukohalt priiskamine. Olukord on väga delikaatne, aga soovime selle lepingu lõpetada. Kuidas seda teha professionaalselt?
Tänan nõuande eest.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp Küsija,
Teie informatsiooni põhjal jääb mulje, et hoolimata eelmise direktori võimalikest motiividest, võeti majahoidja-koristaja tööle seaduse mõistes igati korrektselt. Juhul, kui uue juhi hinnangul ei ole seda ametikohta vaja, siis tuleks see koondada TLS § 89 lg 1 alusel. Võimalusel tuleks töötajale eelnevalt teist tööd pakkuda, kui seda on. Töölepingu ülesütlemine koos põhjendusega (töömahu vähenemine, töö ümberkorraldamine vms) tuleb töötajale TLS § 97 lg 2 p 1 alusel esitada 15 päeva ette. Töötajale tuleb maksta ühe kuu keskmine töötasu hüvitiseks.

Juhul, kui töötaja töösse suhtumine ja töötulemused selleks põhjust annavad, siis on võimalik töötajaga töösuhe lõpetada ka mõnel TLS § 88 toodud põhjusel. Paraku ei pea ma eetilistest kaalutlustest lähtuvalt ning kõiki asjaolusid teadmata, võimalikuks anonüümsele küsijale ja kogu foorumile, selle seaduseparagrahvi rakendamisega kaasnevaid võimalusi tutvustada.
Tööandja saab minu või firma poole, mida esindan, pöörduda allpool olevate kontaktide kaudu ametlikult ja siis saame süveneda detailidesse. Kui juhtum ei lähe vastuollu üldtunnustatud eetikanormidega, siis peaksime leidma ka lahenduse.

Õigeid ja õiglasi lahendusi soovides:
Tiit Kruusalu

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu