Tööõigus


Küsimus: Kas töölepingus peab olema ka selgitus töökorralduse ja lauskontrolli kohta?29.01.2012

Olen seesama inimene, kes rääkis oma karmidest töötingimustest telefonimüüjana. Töölepingus pole üldse märgitud sellist lauskontrolli ja nuhkimist, on märgitud küll piirmäär, kui palju peab tunnis helistama, aga sellest ma olen alati kinni pidanud. Nemad aga arvestavad seda tööpäeva lõikes (lepingus sellekohane märge puudub) ja arvestavad just mitte helistatud kõnede minuteid, nagu lepingus, vaid just vaheaegade/ helistamispauside minuteid ja nende jaoks on pausid ka need, kui helistada numbrile, mis ei vasta. Justkui töötaja peaks teadma, milline number vastab ja millist ei tasu valida...
Alguses sellist korda meil üldse polnud, valitses vaba õhkkond, töönormid said täidetud ja mingit sellist orjatöö tunnet polnud. Kusjuures on meil seal üldse selline tava, et uuele töötajale ei öelda paar kuud mitte midagi halvasti (tavaliselt aga ei pea seal keegi üle ühe kuu vastu, sest on näha suhtumine teistesse töötajatesse).
Kas tõesti teeb tööandja kõik õigesti, kui lepingus pole sellisest lauskontrollist sõnagi?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 28 loetleb tööandja kohustused, sealhulgas kohustuse tutvustada töötajale töökorralduse reegleid ja kohustust austada töötaja privaatsust, kontrollides töötaja töökohustuste täitmist viisil, mis ei rikuks töötaja põhiõigusi.
Selleks, et täpselt olukorda hinnata, soovitaksin kokku korjata konkreetne faktimaterjal, võtta kaasa oma tööleping, ametijuhend, kui see olemas on ja tööandja poolt tutvustatud töökorralduse reeglid, ning minna tööinspektori tasuta vastuvõtule: http://www.ti.ee/index.php?page=120& . Viidatud lehel tuleb vasakus tulbas klikkida oma elukohajärgse inspektsiooni peale ja selle avades on näha inspektori vastuvõtu ajad.
Pingevaba töökeskkonda soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu