Tööõigus


Küsimus: Mida peaks tegema, kui tasu arvestamise aluseks on tükitöö, kuid tükitöö hinda ei ole kehtestatud?31.01.2012

Töölepingus on kirjas täistööajaga töötajale rakendatav palgasüsteem: soorituspõhine ja palga arvestamise aluseks on tükitöö. Tööandja ei ole vaatamata töötaja kirjalikele nõudmistele avaldanud ühtegi tükitöö hinda kolme kuu jooksul. Kuidas saab toimuda sellisel juhul tegelik seadusekohane palgaarvestus töötale väljamaksmiseks?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg). Eeldatakse, et töötaja töötab 8 tundi päevas (TLS § 43 lg1, lg 2).

Tööandja on kohustatud andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi (TLS §28 lg 2 p 12).
Töölepinguseadus ei dikteeri, kuidas erinevad asutused peaksid töötasude arvestust korraldama, küll aga annab õiguse tähelepanu pöörata oluliste kohustuste rikkumistele tööandja poolt.
Kui tööandja keeldub täiendavat selgitust andma töötasu arvestamise kohta, soovitan ennast registreerida kohaliku töökaitse inspektori tasuta vastuvõtule.

Õiglust ja läbipaistvust töösuhtesse.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu