Tööõigus


Küsimus: Mitu päeva enne järgmise kuu algust peab tööandja töögraafiku kinnitama?01.02.2012

Tere,
olen küll tööseadust uurinud, kuid järgmisele küsimusele vastust ei leidnud. Nimelt tahaksin teada mitu päeva enne järgmise kuu algust peab tööandja töögraafiku kinnitama n-ö alluvatele andma?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja üks kohustusi on anda selgeid ja õigeaegseid korraldusi töötajale tööülesannete täitmiseks (TLS 28 lg 2).

Antud küsimusele võib vastus kajastuda ettevõtte töökorralduse reeglites või Teie ametikirjelduses, kuigi tutvuma oleksite nendega pidanud ning seda allkirjaga kinnitama juba tööle asudes.
Loodetavasi on ettevõttel vastavad dokumendid loodud ning leiate sealt ka vastuse. Sellise informatsiooni vastu on Teil igati õigustatud huvi, seega võite seda tööandjalt julgesti küsida.

Lugupidamisega:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu