Tööõigus


Küsimus: Kas varalise vastutuse kohustuse eest peab tööandja lisatasu maksma?01.02.2012

Tere. Kui on sõlmitud töötajaga varalise vastutuse leping, kas siis tööandja on kohustatud maksma töötajale ka lisatasu sellise lepingu eest? Kui tööandja ei maksa tasu, kas siis töötaja peab ikka kahju hüvitama ja kui suures ulatuses?
Teid ette tänades.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimisel peab olema seal määratletud vastutuse rahaline ülempiir ja selle eest tuleb tööandjal maksta vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist. Vastasel juhul kokkulepe ei kehti. Täpsemalt TLS § 75.
Sõltumata varalise vastutuse kokkuleppe olemasolust vastutab töötaja tööandja ees kogu tahtlikult või osaliselt hooletuse läbi tekitatud kahju eest. Täpsemalt TLS § 74 lg 1 ja lg 2.
Õiglaseid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu