Tööõigus


Küsimus: Kui kahe päeva jooksul tehti 5 käskkirja, kas seda saab juba tööalaseks tagakiusamiseks pidada?02.02.2012

Tööandja esitas töötajale 2 tööpäeva jooksul 5 erinevat alusetut käskkirja, mille sisuks kõigil tööalased rikkumised (mida tegelikult pole toimunud).
Kõigil käskkirjadel on lisatud lause - järgmise rikkumise korral on tööandjal õigus lõpetada tööleping.
Töötaja ei nõustunud ühegi süüdistusega. Samuti võetakse töötajalt ära jaanurikuu preemia (oluline osa töötasust). Kui töötaja saab nüüd vähem töötasu, kas siis on õigus mitte tööle ilmuda (tööandja on rikkunud lepingut)? Kas antud olukorda saab nimetada tööalaseks tagakiusamiseks? Tööandja üritab viia töötajat nii kaugele, et see ise kirjutaks lahkumisavalduse.
Ning veel. Kui töölepingusse tahetakse viia sisse muudatusi - ametinimetuse muutus ning suurenevad ka sellega seoses vastutus ja kohustused (palk ilmselt mitte), kas töötaja keeldumise korral saab tegemist olla siis koondamisega?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Jääb mulje, et tegemist on tõepoolest töölt "väljasöömise" katsega, kus iga pisiasi võib olla ettekäändeks. Nõuandeportaalis ei saa ma selle juhtumi puhul palju aidata, siin oleks vaja vahetut suhtlemist. Kõige tulemuslikum oleks minna tööinspektori tasuta vastuvõtule, kelle tegevusel on seaduse jõud selja taga.
Soovides õigluse võitu:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu