Tööõigus


Küsimus: Avaliku teenistuja õigustatud ootuse luhtumine08.03.2011

Seoses riigiasutuse likvideerimisega jäi mul 10-aastasest avaliku teenistuse pensionistaažist puudu vähem kui üks kuu. Käesoleva ajani ei ole õnnestunud leida sellist töökohta, et puuduvat tööstaaži välja teenida.
Kas on võimalik taodelda puuduva pensionistaaži korvamist juriidilisel teel, näideks õigustatud ootuse luhtumine või mõnel muul viisil?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Olete vabastatud avalikust teenistusest riigiasutuse likvideerimise tõttu, kuid kahjuks ei loe edastatud informatsioonist välja, kas Teid arvati ka reservi ? (ATS §136-§145)

Avaliku teenistuse reserv annab võimaluse pikendada riigiametniku tööstaaži kuue kuu võrra, kuid eelnevalt soovitan tutvuda reservis oleku tingimustega alljärgnevalt lingilt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13276914?leiaKehtiv

Reservi arvamiseks esitab töötaja isikliku avalduse sellekohase sooviga. Seadus ei sätesta tähtaega, mis aja jooksul peale töökohast vabastamist on õigus avalduse esitamiseks, seega on Teil võimalus seda veel teha. Küll aga hakatakse positiivse otsuse puhul staažiarvestust lugema avaldusel märgitud kuupäevast.

Avalduse aadressaadiks on rahandusminister. Esitada võite seda elektrooniliselt (digiallkirjastatult) aadressil kersti.pado@fin.ee või paberkandjal aadressil Rahandusministeerium Suur- Ameerika 1, Tallinn 15006. Lisaküsimuste puhul võtke julgelt ühendust vastava ala spetsialistiga telefonil 611 3818, K. Pado.

Kordaminekuid soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu