Tööõigus


Küsimus: Lubatud koolitusi ei ole saanud, kas katseajal võin töölepingu üles öelda päevapealt?04.02.2012

Olen katseajal ja sooviksin lepingut lõpetada, kuna tööandja pole mulle võimaldanud lubatud koolitusi ja teen tööd ilma koolitusteta. Kas siis kehtib ikka 15-päevane etteütlemine või saab ka lepingut üles öelda päeva pealt?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Reeglina kehtib katseajal ikka 15-päevane etteteatamise tähtaeg. Erandid etteteatamise tähtaja järgimata jätmisel saavad tulla TLS § 91 alalõigetes toodud põhjustel. Silmas tuleb pidada, et töötajal lasub põhjendamiskohustus, mis näitab ära, miks ei ole võimalik enam päevagi tööl käia. Ei ole näinud Teie lepingut ja muid fikseeritud kokkuleppeid, kuid päevapealt TL ülesütlemine võib kõne alla tulla juhul, kui peate töötama näiteks mingi seadmega, mille jaoks puudub väljaõpe ja see seab ohtu Teie või kolleegide tervise või elu.
Kaalutletud otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu