Tööõigus


Küsimus: Tähtajalise töölepingu muutumine tähtajatuks08.03.2011

Mul on tähtajaline tööleping. Töötamise viimane päev on lepingu järgselt 31.03.2011.
Kas mina kui töötaja pean täiendavalt teatama oma soovist tööleping lõpetada 31.03.2011?
Kas tööandja peab mind informeerima, et tööleping lõpeb 31.03.2011?
Kui tööandja teeb ettepaneku muuta tähtajaline leping tähtajatuks, kas pean nõustuma? Probleem on selles, et olen saanud teisest ettevõttest tööpakkumise ja ei soovi selles firmas enam töötada. Ma ei taha, et tähtajaline tööleping läheks üle tähtajatuks töölepinguks.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel (TLS §80 lg1). Selleks on töölepingus märgitud töösuhte lõpukuupäev. Kui Te järgmisel päeval tööle ei ilmu, olete käitunud seaduspäraselt.

Leping loetakse tähtajatuks juhul, kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist ning tööandja pole teistsugust tahet üles näidanud arvates ajast, millal ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töölepingu täitmist (TLS §80 lg3).

Kindluse mõttes võiksite küll teha meeldetuletuse oma töösuhte lõppemisest, et õigeaegselt Teie kontole töötasu ning puhkusehüvitis laekuks.

Edu uutel tööradadel,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu