Tööõigus


Küsimus: Kas ettevõttes peab olema puhkusegraafik?02.02.2012

Töötan toateenijana, meil pole kunagi tehtud mingit puhkusegraafikut, kui inimene soovib puhkusele jääda, siis lihtsalt ütleb juhatajale ja tema otsustab, kas saab puhkust praegu või mitte. Oleme saanud siiani ikka ka suvel puhkust, aga sel aastal öeldi, et suvel keegi puhkust ei saa. Kas meiega toimitakse õigesti? Kas peaks ikka olema tehtud puhkusegraafik aasta algul või eelmise lõpus, kus töötaja saab ära märkida oma soovid puhkusele.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega.

Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul.

Niisiis, puhkuse ajakava koostamine ning selle tutvustamine töötajatele on iga tööandja kohustus (TLS § 69).
Puhkuste ajakava on õigus muuta tööandja ja töötaja kokkuleppel.

Sobival ajal on õigus põhipuhkust nõuda:
1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Sellised on Töölepinguseadusest tulenevad ettekirjutused puhkuse ajakava kohta, kuid ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks on tööandjal õigus seda korraldada vastavalt vajadusele arvestades võimalusel muidugi töötajate soove.

Vastastikust kompromissi soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu