Tööõigus


Küsimus: Kui töölepingus on konkurentsipiirang mittetäielikult sätestatud, kas siis võib selle piirangu tervikuna tühiseks lugeda?07.02.2012

Tere päevast,
Töölepingus on punktid konkurentsipiirangu kohta, mis kehtivad ka pärast töösuhete/ töölepingu lõppemist.
TLS 23/24 on kirjas, et konkurentsikeeld peab olema ruumiliselt piiratud, kuid sellest ei ole töölepingus mingit infot.

Samuti, töölepingus ei ole punkti, mille kohaselt pooled on kokku leppinud töötajale konkurentsipiirangu kokkuleppest kinnipidamise eest igakuise mõistliku hüvitise tasumises pärast töölepingu lõppemist.

Kas selles olukorras võib konkurentsikeeldu tühiseks pidada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt esitatud andmete põhjal võib eeldada, et konkurentsipiirang on tühine. Peamiseks argumendiks on mõistliku hüvitise maksmata jätmine tööandja poolt. Täieliku kindlustunde saamiseks soovitaksin siiski nõu pidada asjatundjaga, võttes hindamiseks kaasa oma tööleping ja selgitada oma praegust või kavatsetavat tegevust. Vahet tuleb teha konkurentsipiirangul, mille järgimise eest peale töösuhte lõppu tuleb tööandjal maksta mõistlikku hüvitist ja ärisaladuse hoidmise kohustusel, mida töötaja peab järgima tähtajatult ilma hüvitist selle eest saamata.
Mõistlikke otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu