Tööõigus


Küsimus: Lisapuhkus tervistkahjustaval tööl07.03.2011

Tere,
Töötan tervistkahjustaval tööl, täpsemalt sulametalli valajana. Kas meil on õigus saada lisapuhkust lisaks tavapärasele 28-le päevale?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 55 sätestab töötaja põhipuhkuseks 28 kalendripäeva, kui seadus ei sätesta teisiti või töötaja ja tööandja ei ole kokku leppinud teisiti.
Seadus sätestab teatud kategooriatele pikema põhipuhkuse, nt töövõimetuspensioni saavale töötajatele, ning haridus- ja teadustöötajatele, lisaks täiendavad puhkusepäevad lapsevanematele, kuid lisapuhkust tervistkahjustava töö eest ei ole ette nähtud.
Samas on töötajal ja tööandjal võimalik TLS § 55 alusel kokku leppida täiendava puhkuse osas ja vormistada see töölepingu lisana. Tervist kahjustava töö puhul oleks see isegi mõistlik, sest seda võib tõlgendada kutsehaigestumise või tööst põhjustatud haigestumise ennetustegevuseks tööandja poolt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse mõistes.
Eraldi küsimuseks on muidugi see, kas praeguses majandusolukorras on tööandjal võimalik anda pikemat puhkust, kui seadus seda otseselt ei nõua.

Edukaid läbirääkimisi soovides:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu