Tööõigus


Küsimus: Kuidas toimub osa töötajate üleminek teise tööandja juurde, kui tööülesanded ja muud tingimused jäävad samaks?13.02.2012

Tere,
Situatsioon järgmine: ettevõtte A omanikud soovivad pooled oma töötajad viia üle firmasse B. Mõlemal firmal on ühed ja samad omanikud. Töötajad tegeleksid ettevõttes B samade tööülesannetega ja ka töötasu oleks endine. Nii ettevõtte A kui B asuvad samal territooriumil.
Kas ettevõttesse B tööle suundunud töötajatega tuleb ettevõttega A sõlmitud tööleping lõpetada või saab jätkata sama töölepinguga töötamist, mis oli sõlmitud ettevõttega A. Kas antud juhul on võimalik rakandada TL seaduse § 112 ja 113?
Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduse § 112 ja § 113 kohaldatakse juhul, kui ettevõte A läheb üle teise ettevõtte B omanikule.

Olemasoleva informatsiooni põhjal kehtib töötajate jaoks nendega sõlmitud tööleping. Kõik, mis läheb vastuollu töölepingus sätestatuga eeldab poolte kokkuleppel lepingu tingimuste muutmist.

Selgust ja läbipaistvust töösuhtesse soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu