Tööõigus


Küsimus: Mida teha, kui lisatud on tööülesandeid aga täiendavat tasu ei ole lisatud?15.02.2012

Tere,
Mul on 2 muret korraga,
1) Tööandja tahab vähendada minu tööaega, kuna töötan kahes kohas korraga - põhitöökoht 40 tundi nädalas + lisatöökoht 14 tundi nädalas.
Tööandja rääkis algul põhitööl tööaja vähendamisest ja andis nädala mõtlemisaega. Uuel vestlusel tööandjaga oli jutuks juba põhitöökohast loobumine. Tööandja sooviks, et loobuksin vabatahtlikult põhitöökohast, et ta saaks kuulutada välja konkursi uue töötaja leidmiseks. Mina ei tahaks sellega nõus olla. Kas mul on mingit seaduslikku alust nõuda, et jääks alles minu osaline tööaeg ka põhitöökohal (st, et luban vähendada oma töötasu ja -tunde vaid nii palju, et kahel kohal töötades kokku tuleks 40 tundi tööaega)?
2) Tööandja määras 8 kuu eest mulle suuliselt põhitöökohal juurde tööülesandeid (palka lisamata), lubades muuta neid ka töölepingus. Seni pole töölepingut muudetud, kuid määratud lisaülesandeid olen siiski teinud. Kuidas sellises olukorras käituda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 43 lg kohaselt võib poolte kokkuleppel tööaega vähendada alla 40 tunni nädalas, kuid ei näe ette võimalust nädalast tööaega suurendada. Seetõttu jääb mulje, et tööanda soovib lõpetada ebaseaduslikku olukorda, vähendades Teie koormuse seaduses ettenähtud piirini. Kuidas seda teha, on läbirääkimiste küsimus.
Mis puudutab töölepinguväliseid lisaülesandeid, siis vastavalt töövaidluskomisjonide praktikale loetakse ka kirjalikult vormistamata töölepingu muudatus jõustunuks, kui osapooled on seda vähemalt 4 kuud aktsepteerinud - st. kui töötaja ei suuda tõendada, et ta on avaldanud soovimatust lisaülesandeid täita.
Õiglasi töösuhteid ja tarku valikuid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu