Tööõigus


Küsimus: Kas käsundusleping on õiguspärane tähtajatu töölepingu kõrval, kui tööülesanded mõlemas lepingus on täpselt samad?13.02.2012

Töötan tähtajatu töölepingu alusel haiglas täiskoormusega õena, lisaks on tööandja minuga sõlminud üheaastase käsunduslepingu. Kollektiivist kellegi haigestumisel lisatöötundide tegemise vajadusel makstakse ületunnid välja vaid töövõimetuslehe kolmel esimesel päeval, ülejäänud asenduse eest ületunnitööd välja ei maksta. Juhul, kui summaarse tööajaarvestuse järgi tuleb kvartalis töötunde normist rohkem, lähevad need kirja kui käsunduslepingu alusel tehtud töötunnid. Tööülesanded on aga mõlema lepingu alusel töö tegemisel täpselt ühed ja samad. Kas tööandja käitub käsunduslepingut rakendades õiguspäraselt ja seaduslikult?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie kirjast jääb mulje, et tööandja on üritanud vältida ületunnitasu maksmist ja seetõttu on sõlmitud käsundusleping. Selline tegevus ei ole seadusega kooskõlas ja suure tõenäosusega hindab tööinspektor Teiega sõlmitud käsunduslepingu töölepinguks koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.
Soovides Teile töölepingut:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu