Tööõigus


Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuse ajal võin kohakaaslusega tööle asuda?22.02.2012

Kas võib kohakaaslusega töötada lapsehoolduspuhkuse ajal, kui nädalas töötan umbes 15 tundi ja ega see ei mõjuta minu põhitöökohta ja riiklikke toetusi?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Lapsehoolduspuhkus töö tegemist ei piira, kuid selleks tuleb sõlmida uus töö- või käsundusleping (TLS § 1).
Mõistet "kohakaaslus" uue töölepinguseaduse kontekstis enam ei eksisteeri.
Vanemahüvitist makstakse täiel määral, kui Teie sotsiaalmaksuga maksustatav tulu hüvitise maksmise kalendrikuul on kuni kehtiva hüvitise määra suurune summa, see on 2012.aastal 278,02 eurot kuus. Kui sotsiaalmaksuga maksustatav tulu vanemahüvitise maksmise kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr, vähendatakse hüvitist sõltuvalt sellest, kui suur on juurde teenitud tulu.
Kindlasti ei tohi unustada tööle asumisest teavitada pensioniametit vältimaks hilisemaid ebameeldisvaid üllatusi.

Julgeid ettevõtmisi ning õigeid otsuseid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu