Tööõigus


Küsimus: Puhkuse väljavõtmine/väljamaksmine dekreetpuhkusele minekul21.01.2011

Dekreetpuhkusele mineku ajaks on minu puhkusereserv 25 päeva. Kas pean puhkuse välja võtma või peaks tööandja selle mulle välja maksma, kui ma seda välja võtta ei soovi? Lõpparvega makstakse puhkusereserv välja, aga kuidas toimitakse dekreedi puhul?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tööandjal on TLS §71 järgimisel kohustus kasutamata puhkuse hüvitamine rahas üksnes töölepingu lõppedes.
Otsest kohustust puhkuse väljavõtmisel enne rasedus- ja sünnituspuhkust ei ole kuna põhipuhkuse aegumine sellel perioodil peatub TLS §68 lg6. Töötaja seisukohalt oleks see siiski mõistlikum ja kasulikum enne välja võtta, kui ülalnimetaud puhkuseni veel aega jääb.