Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine lapsepuhkusel töötajaga10.03.2011

Olen lapsepuhkusel 3-kuuse lapsega. Kuuldavasti lõpeb minu tööandjal juuni kuus leping firmaga, kellele teenust osutatakse ning tööandja ei soovi lepingut pikendada. Sellega seoses kaotan ma töökoha.
Millised kohustused on tööandjal minu suhtes?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp Lapsevanem,
Teie küsimuses on liiga vähe infot, et 100% täpset vastust anda, seetõttu teen eelnevalt mõned eeldused.
Eeldan, et Teil on TÄHTAJATU TÖÖleping?
Teie jaoks on oluline Teie ja tööandja vahel sõlmitud tööleping, mida tuleb kokkulepitud tingimustel täita. Siinjuures ei mängi mingit rolli Teie tööandja ja kolmanda isiku (firma, kellele teenust osutatakse) vahel sõlmitud leping või selle lõpetamine. Tööandja on jätkuvalt kohustatud andma Teile kokkulepitud mahus tööd ja maksma selle eest töölepingus märgitud tasu.

1. Töömahu vähenemise tõttu tekib tööandjal õigus Teie tööleping erakorraliselt üles öelda majanduslikel põhjustele (koondamine) TLS § 89 lg 1 alusel. Enne seda peab ta Teile võimalusel pakkuma teist tööd. Koondamisest tuleb ette teatada, järgides TLS § 97 toodud tähtaegu.
Etteteatamise tähtaja rikkumise eest tuleb tööandjal maksta hüvitist vastavalt etteteatamata jäänud päevade arvule.
Koondamishüvitist maksab tööandja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

2. Teie puhul on oluline see, et kasutate lapsehoolduspuhkust ja seetõttu ei saa Teid koondada - TLS § 93 lg 1. Erandiks, mis võimaldab Teie töökoha koondada, on tööandja tegevuse lõpetamine või pankrot.

3. Teid saab koondada peale LHP-lt naasmist minu vastuse punktis 1 toodud korras. Juhul, kui lähete tööle tagasi enne lapse kolmeaastaseks saamist, tuleb silmas pidada seda, et koondamise korral on eelisõigus tööle jääda töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last. See tähendab, et alla kolmeaastase lapse olemasolu korral saab Teid koondada allas siis, kui enne on tööleping üles öeldud kõigi sama ametinimetust kandvate töötajatega, kellel alla kolmeaastased lapsed puuduvad.

Seaduse järgi peab Teie töökoht LHP ajal säilima ja vanemapalga lõppedes või lapse kolmeaastaseks saamise ajaks on olukord ehk muutunud ning tööandjal Teid jällegi vaja.

Soovides rõõmuhetki lapse kasvatamisel:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu