Tööõigus


Küsimus: Mida teha lõpetamata töölepinguga?22.01.2011

Tere!
Töötame tähtajatu töölepingu alusel firmas, mille arved on arestitud ja millel pole ka olulisi varasid. Tööandja võlgneb meile stabiilselt nelja kuu töötasu ja kahe aasta puhkusehüvitise. Põhjendusega, et maksta töötasu, sõlmis ta meiega tagasiulatuvalt töövõtulepingud oma teise firmaga. Firmas, kus omame tähtajatuid töölepinguid on tööandja vormistanud palgata puhkused.
Millised võimalused on meil kätte saada väljateenitud töötasu, puhkusehüvitis ja töölepingu lõpetamisel (nt. koondamine) ettenähtud hüvitis. Praegu oleme küll täiesti sunnismaised. Sooviksime teada REAALSEID võimalusi väljateenitud palga ja hüvitiste saamiseks, praktika on näidanud, et tööandja ilmselt ei kavatse neid maksta.

Ahistatud töövõtjad

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp töötajad,
Kahjuks on teie kirjas liiga vähe infot, et ammendavat vastust anda. Selleks oleks vaja tutvuda teie töölepingute ja nende võimalike lisadega. Samuti oleks vaja hinnata teiega tagantjärele sõlmitud töövõtulepinguid. Kahtlustan, et sisu poolest on tegemist ikkagi töölepingutega, mille pealkirja "kaval" tööandja ära muutis.
Vastused teie kirjas oleva info põhjal:
1. Nelja kuu töötasu maksmata jätmine on piisav alus, et töötaja võiks töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse oluliste rikkumise tõttu, Töölepingu seaduse § 91 lg p 2 alusel. Selle § alusel töölepingut üles öeldes on tööandjal kohustus maksta töötajale lisaks lõpparvele veel hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kui tööandja sellest keeldub, on teil õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole.
2. Palgata puhkust ei saa tööandja teile ühepoolselt vormistada. Tundub, et tegemist on tööseisakuga, mille eest tööandja on kohustatud maksma keskmist töötasu.
3. Mis on REAALSED võimalused oma raha kätte saada? Olemasoleva info põhjal tundub, et oma õiguste tõestamine töövaidluskomisjonis või kohtus on suhteliselt kindel. Omaette küsimus on, kuidas saada raha kätte tööandjalt, kellel seda raha reaalselt ei ole. Peale teie jaoks jõustunud positiivset otsust võib see aega võtta, kui tööandja otsust ei täida.
4. Soovitan teil võtta oma lepingud kaasa ja minna tööinspektsiooni juristi TASUTA vastuvõtule, kes dokumente hinnates annab nõu edasiste sammude suhtes. Lisan juurde lingi Tööinspektsiooni juristide vastuvõtuaegadega: http://www.ti.ee/index.php?page=848&. Kui peale seda otsustate pöörduda töövaidluskomisjoni ja vajate selleks abi siis võite minuga otse ühendust võtta tiit@metiabi.eu, kuid internetis otsides leiate soovi korral kindlasti ka teisi, kes samas valdkonnas tegutsevad.
www.metiabi.eu