Tööõigus


Küsimus: Kas lähedase surma tõttu antud 2 vaba päeva olen kohustatud tagasi tegema?05.03.2012

Kuidas peaksin käituma, kui tundub, et mind kiusatakse tööl?
Võrreldes teise sama tööd tegeva inimesega on minule palju suuremad nõudmised. Lisaks etteheited ja lausa solvangud teiste töötajate ja ka kõrvalseisjate kuuldes. Mul ei võimaldata kvalifikatsiooni tõstmise läbi saada palgalisa. Kui palusin lähedase surma puhul mitte kuulutada seda lehes, ignoreeriti seda. Kuigi asutusesiseselt on pereliikme surma korral ette nähtud kaks vaba päeva koos töötasu säilitamisega, nõuti minult nende päevade tagasitegemist. Põhjenduseks oli, et paljud töötajad on haiged. On mul õigus sellest keelduda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kõigepealt minupoolsed kaastundeavaldused.
Teil on õigus nõuda võrdset kohtlemist TLS § 3 alusel. Kui suudate tõendada, et Teid koheldakse teistest erinevalt, on põhjust pöörduda tööinspektori poole.
Võrdset ja ausat kohtlemist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu