Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib lõpetada töölepingu varem kui avalduses?05.03.2012

Kui tööleping oli kehtiv ja inimene ise oli haiguslehel ning esitas tööandjale lahkumisavalduse 27.02.2012, kas tööandja võib alates 28.02.2012 lõpetada töölepingu kuigi lahkumisavalduses oli kirjas, et lugeda viimaseks tööpäevaks 27.03.2012 ehk siis 30 päeva?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ilmselgelt on siin tegemist tööandjapoolse rikkumisega. Lisaks tuleb silmas pidada ka seda, et Haigekassa poolne ravikindlustus kehtib 2 kuud peale töölepingu lõpetamist - seega väheneb Teie ravikindlustusperiood nüüd ühe kuu võrra.
Vastavalt TLS § 100 lg 5 on Teil nüüd õigus saada hüvitist etteteatamistähtaja järgimata jäänud päevade eest.
Soovides Teile tervist ja õigluse võitu:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu