Tööõigus


Küsimus: Erakorraline töölepingu lõpetamine - §88 lg1 p112.03.2011

Kas saab lõpetada lepingut §88 lg1 p1 alusel, kui olen sellel aastal töövõimetuslehel olnud 27 päeva?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töölepingu ülesütlemine sõltub konkreetsetest asjaoludest ning tööandja peab hindama iga juhtumit üksikult.

Ainuüksi haigusepäevade lugemine ei anna veel alust töölepingu erakorralisele ülesütlemisele terviseseisundi tõttu. Töötajaga ei saa töölepingut lõpetada ainuüksi selle tõttu, et töötaja põeb rasket haigust, kui see ei takista tal tööülesannete täitmist (TLS §92 lg3).

Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (TLS §88 lg1 p1), kuid töölepingu ülesütlemine on õigustatud ainult siis, kui töötaja terviseseisundi tõttu töölt äraolek hakkab takistama ja häirima tööd ja takistab tööde korraldamist. Näiteks töötaja äraoleku tõttu tuleb pidevalt asendajat otsida või on vaja teiste töötajate tööd ümber korraldada (vahetustega töö puhul vms).

Enne töölepingu ülesütlemist peab tööandja pakkuma töötajale võimalusel teist tööd. Terviseseisundi halvenemise tõttu ei pea tööandja töölepingu ülesütlemisel töötajale eelnevalt hoiatust tegema, küll aga kinni pidama TLS-s märgitud ülesütlemise tähtaegadest.

Juhul, kui töölepingu ülesütlemise avalduse saanud pool leiab, et ülesütlemine on tühine seadusest tuleneva aluse puudumise tõttu või vastuolus seaduse nõuete või hea usu põhimõttega (TLS § 104, 106), on õigus ülesütlemine vaidlustada töövaidlusorganis (kohtus või töövaidluskomisjonis) 30 kalendripäeva jooksul ülesütlemise avalduse saamisest.

Head paranemist soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu