Tööõigus


Küsimus: Töökoha erakorraline ülesütlemine töötaja poolt, kas elukohavahetust võib lugeda mõjuvaks põhjuseks?06.03.2012

Tere,
Küsimus seoses töökoha erakorralise ülesütlemisega töötaja poolt.
Lugesin TLS §91, kus on kirjas:
(3) Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.

Kas elukohavahetust liigitatakse mõjuvate põhjuste alla?
Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 91 on selline paragrahv, kus igat üksikjuhtumit tuleks vaadelda eraldi.
Elukohavahetuse puhul tuleks juba tervest mõistusest lähtuvalt arvestada järgmiste asjaoludega:
1. Kas elukohavahetuse vajadus tuli nii ootamatult, et töötajal ei olnud võimalik kasutada seadusest tulenevat 30-päevast töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaega? Vastasel juhul võib küsimuse püstitada hoopis selliselt, et töötaja on rikkunud omapoolset lojaalsuskohustust tööandja suhtes.
2. Kas uus elukoht asub töökohast ebamõistlikult kaugel?
3. Kas töötaja elukohavahetus enne töölepingu ülesütlemise teatamise 30-päevast tähtaega on hädavajalik?

Vastasin seekord ühele küsimusele mitme küsimusega, kuid loodetavasti suudate nendele küsimustele, mille kohta minul hetkel info puudus, ise vastata ja õige vastuse leida.
Tarku valikuid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu