Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus lõpparvest mingi protsent maha võtta?14.03.2012

Lõpetasin töölepingu 02.03.2012, kuid ei pidanud kinni seadusest, kus on öeldud, et tööandjale peab töölepingu lõpetamisest ette teatama kuu aega.
Hetkel on juba 09.03.2012 ning lõpparvet pole endiselt tasutud, helistasin tööandjale, et küsida, millal ma oma lõpparve kätte saan, kuid tööandja väitis, et ei tea millal välja makstakse ja kas üldse täismahus makstakse.
Kuigi seadus ütleb, et tööandja on kohustatud töötajale lõpparve välja maksma täies mahus.
Ja nüüd ei teagi, kuhu pöörduda ja mida teha!!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Korralisel töölepingu ülesütlemisel töötaja poolt tuleb sellest ette teatada 30 kalendripäeva (TLS §98 lg1).
Teatades töölepingu lõppemisest ette vähem kui 30 kalendripäeva, on tööandjal õigus nõuda Teilt hüvitist vähem ette teatatud päevade eest.

Ei julge prognoosida tööandja tegevust, kuid töölepinguseaduse paragrahv 74 lõige 3 annab vastused Teie poolt esitatud küsimustele.

Kui töötaja ei asu olulise põhjuseta tööle või lahkub töölt ette teatamata, on tööandjal sel põhjusel töölepingu ülesütlemise korral õigus nõuda kahju hüvitamist. Eeldatakse, et kahju suurus vastab töötaja ühe kuu keskmisele töötasule. Kui nõue ei lõpe tasaarvestusega, peab tööandja selle esitama 20 tööpäeva jooksul arvates töötaja tööle mitteilmumisest või töölt lahkumisest.

Valutut töösuhte lõpetamist soovides.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu