Tööõigus


Küsimus: Kas palgata puhkus vähendab korralise puhkuse pikkust?14.03.2012

Tere!
Kas palgata puhkuse võtmine vähendab järgmise aasta korralise puhkuse pikkust?
Aitäh.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 55 määrab töötaja õiguse 28 kalendripäeva pikkusele põhipuhkusele, kui ei ole kokku lepitud pikemas põhipuhkuses. Samas TLS § 68 lg 2 määrab, et põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja sisse ei arvestata poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aega.

TLS § 28 lg 2 p 3 kohustab tööandjat andma eelpool nimetatud puhkust ja maksma selle eest puhkusetasu.

Puhkusetasu arvutamise korra määrab TLS § 29 lg 8.

Lähtudes ülaltoodust, on puhkuse andmise aluseks 28 kalendripäeva aastas, millest on maha lahutatud nn "palgata puhkuse" aeg.
Seadusest lähtuvaid ja vastastikku arvestavaid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu