Tööõigus


Küsimus: Kas poolte jaoks on samaväärne töölepingu lõpetamine tervislikel põhjustel või töötaja soovil?14.03.2012

Tere!
Kas on mingit rahalist vahet töötajale või tööandjale, kui tööline soovib tähtajatu töölepingu lõpetada 30 päevase etteteatamisega:
1. omal soovil
2. tervislikel põhjustel (arsti tõendiga).
Ette tänades,

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. Korralise ülesütlemisega (omal soovil) kaotab töötaja õiguse töötuskindlustushüvitisele, sest selle taotlemise eelduseks on sunnitud töötus. Töötaja saab lõpparvega oma väljateenitud tasu ja hüvitise kasutamata puhkuse eest, kui jäävad veel mingid võlgnevused, siis need kuuluvad tasaarveldamisele. Tööandjale täiendavat kulu ei teki.

2. Tervislikel põhjustel tuleb töötaja poolt kõne alla töölepingu erakorraline ülesütlemine TLS § 91 lg 3 alusel. Töötaja saab lõpparve eelmises punktis nimetatud tingimustel, tööandjale täiendavat kulu ei teki.
Kas Töötukassa peab TLS § 91 lg 3 alusel töölepingu ülesütlemist sunnitud töötuseks, mis annab õiguse töötukindlustushüvitisele, seda peaksite kindluse huvides uuesti üle küsima siinsamas portaalis "Töötuskindlustuse" teema all.

3. Kui tööandjaga on võimalik kokkuleppele saada, siis on veel variant, et tööandja ütleb töötajale töötervishoiuarsti poolt antud tõendi alusel ise töölepingu erakorraliselt üles TLS § 88 lg 1 alusel, kui tal ei ole teist tööd pakkuda - tööandjale see täiendavaid kulutusi juurde ei too, töötaja saab punktis 1 kirjeldatud lõpparve ja temale säilib õigus taotleda töötuskindlustushüvitist Töötukassast.
Soovides õigeid ja vastutustundlikke valikuid:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu