Tööõigus


Küsimus: Millal ikkagi algab etteteatamise aeg?19.03.2012

Vastasite minu küsimusele, et etteteatamise aeg hakkab alates järgmisest päevast. Kuidas te komenteerite oma kolleegi nõuannet siinsamas foorumis, mille põhjal hakkab etteteatamise aeg lugema alates avalduse esitamise päevast.

Tere.

Etteteatamise aeg hakkab lugema sellest päevast, mil esitate avalduse töölepingu korraliseks ülesütlemiseks ning puhkus, töövõimetus jmt ..põhjused, kui töötajal on õigus töötegemisest keelduda (TLS § 19), seda ei mõjuta.

Merike Michelson

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp Küsija:

Vastan oma kolleegiga kooskõlastatult seekord ise.
Teie küsimuses minu antud vastust tuleks vaadata koos esitatud küsimusega, kus küsiti, kas puhkusel oldud aeg läheb töölepingu korralisel ülesütlemisel etteteatamise aja sisse või mitte.
Vastuse sisu oli, et etteteatamise aja sisse arvestatakse ka puhkusel oldud aeg, paraku jäi täpsustamata, et alustades päevade lugemist, on ülesütlemise avalduse esitamise päevaks nn 0-päev.
Lugedes vastust ilma küsimuseta, võis tõesti jääda eksitav mulje, olgugi, et küsitud oli midagi muud.

Tänan tähelepanu juhtimise eest. Tunnistan, et kõnealuse vastuse sõnastus andis võimalusi erinevateks tõlgendusteks, püüan seda edaspidi vältida.
Inimene õpib, kuni elab.

Merike Michelson