Tööõigus


Küsimus: Kuidas on reguleeritud tööalane arenguvestlus ja selle käigus avaldatud info konfidentsiaalsus?21.03.2012

Tere!
Küsimus puudutab õpetajate ja koolijuhi vahel peetavat arenguvestlust.
Kooli direkor muutis sellest aastast arenguvestluste korda. Uue süsteemi järgi peab töötaja kolm päeva varem saatma direktorile eneseanalüüsi koos plaaniga arenguks järgmiseks aastaks. Arenguvestlusest võtavad peale direktori osa ka kõik juhtkonna liikmed, kes on konkreetse töötajaga seotud. Teisiti öeldes - õpetaja on arenguvestlusel ning tema vastas on vähemalt pool juhtkonnast, s.o. üks või kaks õppealajuhatajat ja direktor. Kuidas sel juhul on garanteeritud konfidentsiaalsuse säilitamine? Kas arenguvestlusele mineja võib nõuda individuaalset vestlust direktoriga? Kas arenguvestlusele mineja võib kaasa võtta ametiühingu usaldusisku? Kas töötaja võib ka keelduda arenguvestlusest, kui see toimub talle ebamugavas olukorras? Kas arenguvestluste läbiviimise kord on sätestatud mingite määruste või seadustega?
Veel teatas direktor, et arenguvestlusel peab töötaja allkirjastama erinevaid dokumente. Kas arenguvestluse käigus on direktoril õigus nõuda erinevate dokumentidega tutvumist ning nende allkirjastamist?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Arenguvestluste korraldus on üks personalijuhtimise tööriistu, aga see ei ole riiklikult reguleeritud. Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE koolitusprogrammides sisaldub ka arenguvestluste läbiviimine, kuid kahjuks on paljudel juhtidel sellest väga ähmane arusaam. Igal juhul ei saa arenguvestlus olla kellegi "vaibale kutsumise" üritus. Mis puudutab allkirjade andmist, siis allkirja andmine vestluse toimumise fakti ja selle sisu kohta on tavapärane ja vajalik. Samas peab töötajale jääma ka oma kirjaliku arvamuse avaldamise võimalus.
Kuna PARE kodulehelt ei leidnud avalikku infot arenguvestluse kohta, siis pakun välja internetist leitud lingi Tiina Merkuljeva kodulehele, kus on välja toodud arenguvestluse põhimõtted: http://arenguvestlus.weebly.com/index.html .
Peale arenguvestluse toimumist saate siis hinnata, kas see oli arenguvestlus või pigem "taandarenguvestlus".
Soovin Teile edukat arenguvestlust ja selle läbi paremaid töösuhteid ning sünergiat.
Ilusat kevade algust!

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu