Tööõigus


Küsimus: Kaugsõiduautojuhi puhkus ja puhkuse kompensatsioon15.03.2011

Tere,
Abikaasa töötab kuuendat aastat kaugsõiduautojuhina (viimase tööandja juures töötab neljandat aastat). Algul Euroopas (Itaalia, Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa) graafikuga, kaks kuud tööl ja üks kodus ning teist aastat Skandinaavias graafikuga, kuus nädalat tööl ja kaks kodus. Kas sellise graafikuga töötades on ette nähtud palgaline puhkus või puhkuse kompensatsioon?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest ei selgu, kas Teie abikaasa töötab töölepinguga ja kas tema tööandjaks on Eestis registreeritud ettevõte?
Eeldades, et see nii on, reguleerib töösuhet Eesti Vabariigi töölepingu seadus, mille järgi puhkus on igal juhul ette nähtud minimaalselt 28 kalendripäeva aastas. "Tööandja on kohustatud andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu" - TLS § 28 lg 2 p 3. Kokkulepe puhkuse hüvitamiseks raha või muude hüvedega töölepingu kestvuse ajal on tühine (TLS § 70 lg 3).
Tuleb siiski tähelepanu pöörata asjaolule, et kogu abikaasa kodunt eemalviibimise aega ei saa arvestada tööajaks. Kaugsõiduautojuhtide, nagu teistelgi töölepingu seaduse alusel töötajate puhul, tuleb järgida töölepingu seadusest tulenevaid töö- ja puhkeaja norme, nii ööpäevaseid kui ka nädalaseid. Tööaja arvestuse aluseks on samuti 40-tunnine töönädal, milles summeeritud tööaja arvestamise korral võib arvestusperioodi keskel esineda teatud kõikumisi ühele või teisele poole.
Teie küsimusele ammendava vastuse andmiseks oleks vaja teada Teie abikaasa tööaja arvestust, mille aluseks on tõenäoliselt sõidumeerikud ja teekonnalehed, ning teada, kuidas on vormistatud tema kodus olemise aeg. Võimalik, et kord aastas on see vormistatud puhkusena ja selle eest koos töötasuga ka puhkusetasu välja makstud. Kui see nii ei ole, siis on Teie abikaasa õigusi rikutud.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu