Tööõigus


Küsimus: Kas töötajaid võib nende vabal ajal kutsuda töökoosolekule?21.03.2012

Kas tööandjal on õigus kutsuda töötajaid nende vabast ajast töökoosolekule? Ja kas siis seda ei pea arvestama tööajana ja maksma selle eest? Meie juhataja teeb selliseid koosolekuid aastas korra või paar ja seda alati peale tööd ja sinna peavad tulema ka inimesed, kes on puhkusel.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 1 lg 1 teeb füüsiline isik teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu.
Koosolekule kutsub Teid tööandja, seega allute sel ajal tööandja juhtimisele ja kontrollile ning see on tasustatud tööaeg.
TLS § 19 p 1 määrab, et töötajal on õigus keelduda töö tegemisest, kui ta kasutab puhkust.
TLS § 69 lg 5 järgi võib tööandja töötaja puhkuse katkestada või edasi lükata ETTENÄGEMATU olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju ärahoidmiseks. Puhkuse katkestamise või edasilükkamise tõttu tekkinud kulud hüvitab tööandja.
Mõistlikke töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu