Tööõigus


Küsimus: Kuidas tööleping lõpetada, kui töölesõit ja väiksed lapsed ei võimalda eemal tööl käia?25.03.2012

Soovin töölt lahkuda põhjusel, et mees läks ära soome tööle ja elan sellises kohas, et mul pole võimalik sellise graafiku alusel tööl käia (9-22), sest mul on ka 4-aastane laps. Siin on vaid väga harv bussiühendus ja pole võimalik tööle saada, samuti laps ei saa lasteaeda, pean olema lapsega kodus. Tegin tööandjale avalduse seoses perekondlike põhjustega, kuid öeldi, et see pole mingi vabandus, et meil kõigil on lapsed ja et kui tööle ei tule, hakkame trahvi tegema. Ja teiseks ei meeldi mulle see tööseltskond seal, ometigi peaks olema ka mul ju mingi õigus lahkuda töölt ja päevapealt.

Millised võiks olla minu võimalused Teie arust, ehk oskate antud olukorras nõu anda.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie juhtumi puhul võib abi olla TLS § 91 lg 3: (Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.)
Samas juhin tähelepanu asjaolule, et põhjendamiskohustus lasub Teil. Igat üksikjuhtumit vaadeldakse vaidluse korral eraldi ja kaaluda tuleb nii ühistranspordi aegasid, alternatiivseid tööle jõudmise võimalusi, 4-aastase lapse hooldamise võimalusi nt. ema või hoidja poolt jne. Kui kõiki asjaolusid arvesse võttes selgub siiski, et tööl käimist jätkates jääb Teie 4-aastane laps ilma järalvalveta, siis peaks Teie perekondlike kohustuste täitmise vajadus kaaluma üles töölepinguga võetud kohustused ja võite töölepingu päevapealt üles öelda.
Kõiki asjaolusid arvesse võttes õigeid otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu