Tööõigus


Küsimus: Soovin töölt lahkuda tööandja ebakorrektse palgamaksmise tõttu, kuidas seda lepingu lõpetamisel vormistada?28.03.2012

Tere,
Soovin tulla töölt ära, aga soovin panna lepingu lõpetamise põhjuseks tööandja rikkumise. Kuidas peaksin sinna kirjutama põhjuse? Tööandja kannab palga osade kaupa ja alati hilinemisega.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teil on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu (viivitanud töötasu maksmisega TLS §91 lg 2 p 2), kuid peate arvestama asjaoluga, et seda on avalduses kohustus ka põhjendada.
Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt ei nõua 30-ne päevast etteteatamist.
Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes MÕISTLIKU aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama (TLS § 91 lg 4).

Soovitan kindluse mõttes registreerida tööinspektori (tasuta) vastuvõtule või kasutada personali- ja tööõigusküsimusi lahendava spetsialisti abi, kes oskab antud olukorda analüüsida ning on abiks avalduse koostamisel.

Õigeid otsuseid ning õiglaseid lahedusi.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu