Tööõigus


Küsimus: Palgata puhkuse saamine16.03.2011

Kas tööandjal on õigus keelduda palgata puhkuse andmisest?
Kas palgata puhkuse korral on ka mingi piirang, et alla teatud päevade arvu seda võtta ei saa?
Kui pikalt tuleb palgata puhkuse soovist ette teatada?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Tasustamata puhkusel viibimiseks ei piisa töötaja soovist, vaid peab olema töötaja ja tööandja kokkulepe. Kuna tasustamata puhkuse andmine toimub poolte kokkuleppel, siis allub ka sellise puhkuse pikkus kokkuleppele ehk töötaja võib tasustamata puhkusel viibida just nii kaua, nagu ta on tööandjalt nõusoleku saanud. TLS § 68 lg 2 kohaselt poolte kokkuleppel tasustamata puhkuse aja eest ei saa põhipuhkust.

Juhul, kui töötaja soovib töölt ära olla pika perioodi ja tööandja sellega nõustub (näiteks töötaja läheb välismaale õppima või praktikale), siis tasub pigem kokkuleppel peatada töölepingu täitmine, mitte vormistada tasustamata puhkust. Sel juhul ei pea tööandja sotsiaalmaksu maksma, kuid samas kaotab töötaja ka oma ravikindlustuse.

Etteteatamistähtaega tasustamata puhkuse korral töölepinguseadus ette ei kirjuta, kuid siin tuleks lähtuda mõistlikkuse printsiibist. Eeldan, et tasustamata puhkus ei ole planeeritud, sellisel juhul on mõistlik sõlmida kokkulepe sellise varuga, et see ei kahjustaks tööandja edaspidist tegevust.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu