Tööõigus


Küsimus: Kuidas vormistada töötaja töölt lahkumine, kui tööleping ei olnud veel allkirjastatud?02.04.2012

Tere!
Kui töötaja, kes töötas meil ainult ühe nädala ja töölepingut ei ole veel allakirjastatud, soovib lahkuda omal soovil, millised dokumendid peab vormistama - käskkiri või midagi veel? Kus võiks leida käskkirja näidise?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 95 lg 1 sätestab, et töölepingu saab üles öelda kirjalikult taasesitatavas vormis. Vorminõude täitmata jätmise korral on ülesütlemisavaldus tühine. Seega peaks töötaja kirjutama avalduse, mille tööandja viseerib. Antud juhtumi puhul rakendaksin töösuhte lõpetamise alusena TLS § 79 (TL lõpetamine kokkuleppel), sest töölepingu lõpetamine katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu eeldaks 15-päevast etteteatamist.
Kui olete oma ettevõttes siiani ilma käskkirjadeta hakkama saanud, siis ei näe põhjust praegusel juhul seda eraldi tegema hakata. Piisab sellest, kui vormistate kahes eksemplaris kokkuleppe, kus on märgitud töölepingu lõppemise aeg ja alus. Töötajale on seda ilmselt vaja esitamiseks Töötukassale ja tööandja raamatupidamine tahab saada alust lõpparve väljamaksmiseks.
Kuna ettevõtluses tuleb ikka ette erinevate dokumentide vormistamisi, siis julgen soovitada osalemist mõnel asjaajamise koolitusel või osta dokumentatsiooni korrashoidmise teenus sisse. Puudulikult vormistatud dokumentatsioon võib tulevikus väga valusalt/kulukalt kätte maksta.
Korras dokumentatatsiooni soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu