Tööõigus


Küsimus: Kas otsene ülemus saab keelduda lahkumisavalduse vastuvõtmisest ja kellele üldse tuleb avaldus esitada?02.04.2012

Esitasin otsesele juhile lahkumisavalduse, ta ütles, et ei võta seda minult vastu. Kas juhil on õigus avaldust mitte vastu võtta ning jätta see edastamata personaliosakonnale?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Lahkumisavaldus, ehk töölepingu korraline ülesütlemisavaldus, tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva ette. Teie juhtumi puhul näen võimalust esitada digiallkirjastatud avaldus meili teel ettevõtte ametlikul meiliaadressil. Töölepingu ülesütlemise tähtaeg hakkab lugema selle tõendatud esitamise päevast, kusjuures esitamise päev on nn 0-päev.
Korrektset töösuhte lõpetamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu