Tööõigus


Küsimus: Kas täiskohaga töötaja võib töövõtulepingu alusel teha lisatööd sama tööandja juures?03.04.2012

Kas vastab tõele, et asutuses täiskohaga töölepingu alusel töötavate töötajatega täiendavaid töövõtulepinguid sõlmida ei tohi, sest sel juhul asutus sisuliselt tellivat teenust enda töötajalt ja see tuleks lahendada nt lisatasu maksmisega? Tegemist oleks tööga väljaspool töötaja põhitööaega.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kahjuks sisaldab Teie küsimus täpseks vastamiseks liiga vähe infot. Üldine reegel on see, et kui töötaja teeb edasi sama tööd töövõtulepingu nime all, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile (kindlaksmääratud töökoht, tööaeg jne) siis sisuliselt on tegemist ikkagi töölepinguga. Töölepingu seadus piiritleb tööaja täiskoormuse korral 40 tunniga nädalas.
Töövõtuleping tuleks sõlmida mingi konkreetse eseme valmistamiseks, muutmiseks või teenuse osutamiseks ning töövõtja otsustab ise töö tegemise aja, koha ja viisi. Töövõtulepingu puhul ei näe seadus ette 40-tunnist töönädalat.

Loodetavasti aitab ülaltoodud selgitus Teil hinnata, kas töövõtuleping on põhjendatud, kuna tehakse omal riisikol isesesivalt ja hoopis teistel tingimustel tellijale tööd või on tegemist muudetud pealkirjaga töölepinguga, mille eesmärgiks on töö- ja puhkeaja normist ning ületunnitasust möödahiilimine.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu