Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja puhkusel viibimine lükkab edasi töötaja e-posti teel saadetud avalduse etteteatamistähtaja?03.04.2012

Tere,
töötaja soovib korraliselt oma töölepingu üles öelda katseajal ning saata tööandjale vastavasisulise avalduse e-posti teel. Tööandja viibib töötaja pöördumise ajal puhkusel.
Kas etteteatamise tähtaeg (15 p), mis hakkaks lugema töötaja e-kirja saatmise päevast arvates sellele järgnevast päevast, võib lükkuda edasi seoses sellega, et tööandja saab ülesütlemisest teada hiljem, pärast puhkuselt naasmist?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Minu isiklikul hinnangul on see tööandja probleem, kui ta on jätnud oma puhkuse ajal enda asendamise või info liikumise korraldamata. Ettevõte ju toimib ega ole oma tegevust katkestanud? TLS § 96 määrab katseajal töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajaks 15 kalendripäeva ja mingeid erisusi ette nähtud ei ole.
Soovides korrektset töösuhte lõpu vormistamist:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu