Tööõigus


Küsimus: Kas ettevõte peab maksma keskmist töötasu, kui toimub seadmete paigaldus ja sel ajal ei saa tööd teha?09.04.2012

Töötame 40 tundi nädalas E-R ja töölepingus kirjas, et meil on summeeritud tööaeg. Firma teeb tootmises ümberkolimist - tõstetakse tööliste lauad ümber ja paigaldatakse uus masin, mille tulemusena ei saa töölised nendel päevadel tööd teha. Saadeti meid siis miinus tundidega koju. Neid kahte päeva meile kinni ei maksta vaid tahavad, et me need kaks päeva tagasi teeksime. Nädalavahetustel siis. Tööseisak ei olnud ju põhjustatud tööliste poolt.
Kas firma saab nõuda nende päevade tagasitegemist, kuna meil lepingus kirjas summeeritud tööaeg või peab need kaks päeva keskmise töötasuga kinni maksma?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötamisel summeeritud tööajaga peavad arvestusperioodi lõpuks olema töötunnid täis töötatud.
Antud juhtumi puhul ei pea tööandja maksma keskmist töötasu aja eest, mil firmasiseste ümberkorralduste tõttu anti vabad päevad. Jääb mulje, et siinkohal on tööandja eksinud töökorralduslike küsimuste täitmise osas ning jätnud tööaja ehk töögraafiku muudatusest õigeaegselt teatamata.
Kindluse mõttes soovitan töökohal (selle olemasolu korral) läbi lugeda töökorralduse eeskiri vms. ettevõttes väljatöötatud tööd korraldavad juhendid, kus peaks selliste juhtumite puhul käitumise reeglid kirjas olema.

Pingevaba töökeskkonda soovides!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu