Tööõigus


Küsimus: Kui lapsehoolduspuhkusel lähen tööle teise tööandja juurde, siis mille alusel arvestatakse koondamisraha, kui põhitööle naasmisel koondatakse?11.04.2012

Tere,
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel (emapalka enam ei saa). Kui laps saab 3-aastaseks, saan koondamise, kuna minu ametikohta enam pole olemaski ja uut neil mulle pakkuda kindlasti ei ole. Hetkel pakutakse mulle agendilepinguga ühest teisest ettevõttest tööd. Kui ma selle täna vastu võtan ja hakkan sealt töötasu saama...siis kuidas on olukord, kui mind mu päristöölt koondatakse. Kuidas üldse arvestatakse koondamistasusid ja kui ma peaksin selle agenditöö selleks ajaks lõpetama ja siis peale koondamist ennast töötuks võtma, siis kuidas ma saan koondamistasud ja kuidas tööturahad? Kas mul tehakse igasugused rahaarvestused põhitöö palga järgi, emapalga järgi või selle agenditasude järgi? Ma kardan hetkel, et kaotan päris palju abirahasid kui ma selle agenditöö vastu võtan. Palun selgitage mulle mu võimalusi ja ohtusid!
Suur suur aitäh!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie poolt esitanud küsimused hõlmavad peale tööõiguse ka sotsiaalset turvalisust ning raamatupidamist.
Püüan vastata järjekorras:
1) Lapsehoolduspuhkuse ajal ei ole keelatud teises ettevõttes töötamine, kuid selleks, et saada hüvitist ametikoha koondamise tõttu, tuleb suhe töökohaga, kust jäite lapsehoolduspuhkusele, lõpetada seadusega ettenähtud korras (TLS § 89).

2) Kaks nädalat enne lapse kolme aastaseks saamist tuleb esitada tööandjale avaldus, sooviga lõpetada lapsehoolduspuhkus. Alles tööle naastes on tööandjal võimalus töösuhe lõpetada koondamisega, kui endist ametikohta Teile pakkuda ei ole ning (võimalusel) pakutav ei ole vastuvõetav.

3) Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100 lg 1). Koondamistasusid arvestab tööandja antud töökohal saadud keskmise töötasu järgi, mitte emapalga ega agenditasude järgi. Täpsemat lahtikirjutust arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta on Teil õigus küsida oma tööandjalt (TLS § 28 lg 2 p 12).

4) Sotsiaalse turvalisuse kohta informatsiooni saamiseks soovitan esitada oma küsimus samas portaalis töötuskindlustuse küsimustele vastavale spetsialistile.

Õigeid valikuid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.ei