Tööõigus


Küsimus: Kui töötajad ei nõustu töökorralduse reeglitega, millised on sel juhul tööandja õigused?09.04.2012

Tere!
Asutuses, kus töötab paarsada inimest, kehtestati töökorralduse reeglid. Reeglite koostamisel järgiti õigusinfo (www.ius.ee) kodulehelt soovituslikku töökorralduse reeglite alusnäidist. Mõned töötajatest leiavad valjuhäälselt, et reeglid on solvavad, halvustavad, primitiivsed ja halvasti kirjutatud ja keelduvad uute reeglitega tutvumast ja allkirja andmast. Tööinspektsiooni jurist tutvus reeglitega ja ei leidnud nendes midagi solvavat. Millised on tööandja õigused, et sisekonflikt saaks lahenadatud?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt viidatud alusnäidis on just see, mida ma ka ise oma koolitustel julgelt teistele soovitan. Paraku niipalju kui on inimesi, on ka eriarvamusi.
Töökorralduse reeglid kehtestab tööandja ühepoolselt ja tutvustab töötajatele, täites oma TLS § 28 lg 2 p 7 tulenevat kohustust - see ei ole kokkulepe töötajaga vaid töötajale täitmiseks kohustuslik.
Tõenäoliselt on tööandja kehtestatud reeglitesse sisse kirjutatud ka sissejuhatav tööohutus ja -kaitse? Sellisel juhul tõstaksin üles küsimuse, kas tööandja võib tööle lubada töötajaid, kes ei ole saanud teistega samasugust juhendamist.
Jõuvõtteid kiusliku ja ebalojaalse töötaja ohjeldamiseks pakub seadus piisavalt, kuid selleks oleks rohkem infot vaja, muidu võivad meetmed olla ebaproportsionaalselt jõulised. Need on siiski äärmuslikud võimalused ja enamasti lõpevad inetu lahkuminekuga. Paraku on seegi teinekord möödapääsmatu ja siis tuleb see korrektselt vormistada. Võimalik, et probleem on suuremas osas hoopis suhtekorralduslik ja olukord jõudnud niikaugele, kus üks pool ei soovi enam teist kuulata. Sellisel juhul oleks abi kolmandast osapoolest, kes ühtlasi on ka neutraalne ekspert. Soovi korral aitan väljaspool portaali kaasa mõelda, et "hundid söönud ja lambad terveks jääksid".
Tasakaalukaid ja õiguskindlaid otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu