Tööõigus


Küsimus: Kas dekreetpuhkusele võin jääda kohe peale haiguslehte või pean vahepeal tööl käima?12.04.2012

Tere,

kui olen enne dekreetpuhkusele jäämist haiguslehel, kas võin dekreetpuhkusele jääda ka kohe peale haiguslehe lõppemist?
Kas haiguslehel olles on tööandjal õigus/võimalus tööleping lõpetada?

Tänud ette!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Esitatud küsimusest loen välja, et soovite jääda enne Teile määratud rasedus- ja sünnituspuhkust töövõimetuslehele ning tunnete muret, kas tööandjal on õigus Teiega töösuhe samal ajal lõpetada.
Vastus:
Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu, kuid üksnes juhul, kui töötaja on teavitanud tööandjat oma rasedusest või rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusest enne ülesütlemisavalduse kättesaamist või 14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti või ämmaemanda tõendi.( TLS § 93 lg 2;3).
Juhul, kui olete töövõimetuslehel ning see lõpeb enne kui algab määratud rasedus- ja sünnituspuhkus (dekreetpuhkus), tuleb vahepeal tööl käia.

Tervist ja muretut lapseootust soovides!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu