Tööõigus


Küsimus: Töölepingu erakorraline lõpetamine haiguse tõttu17.03.2011

Kas tööandja võib töölepingu lõpetada, kui arst on kirjutanud kergemale tööle? Olin haiguslehel neli kuud ja läksin tööle, kuna lubati anda teine töö. Nimelt mul on haigus, mis on kutsehaiguste registris ja tööandja sai teada ning lõpetas päevapealt töölepingu, väites, et kergemat tööd ei ole. Kas on õige, kui teed aastaid öötööd, aga tervise kontroll firma poolt on igal teisel aastal? Kas on mingeid seadusi ka neile, kes on pere ainsad toitjad?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Jah, tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (TLS §88 lg1 p1). Samas on töölepingu ülesütlemine õigustatud ainult siis, kui töötaja terviseseisundi tõttu töölt äraolek hakkab takistama ja häirima tööd ja takistab tööde korraldamist.
Näiteks tuleb vahetustega töö puhul pidevalt asendajat otsida või teiste töötajate tööd ümber korraldada.

Kui haigus otseselt ei takista tööülesannete täitmist, ei saa tööandja töölepingut lõpetada ainuüksi selle tõttu, et inimene põeb rasket haigust (TLS §92 lg3), samas vastupidisel juhul ei pea tööandja mingit hoiatust tegema töölepingu ülesütlemisel.

Siiski lasub tööandjal kohustus pakkuda teist tööd, kui seda on.
Töötajate tervisekontrolli kord (§5 lg2) määrab tervisekontrolli teostamise sageduse, milleks on maksimum kolm aastat.
Ülesütlemise üheks piiranguks on oluliste perekondlike kohustuste täitmine (laste kasvatamine, vanemate hooldamine jmt) TLS §92 lg1 p2, siinkohal eeldan, et tööandjat on sellest ka vastavalt teavitatud.

Kui leiate, et ülesütlemine on tühine seadusest tuleneva aluse puudumise tõttu või vastuolu tõttu seaduse nõuetele või hea usu põhimõttega (TLS § 104, 106), on õigus ülesütlemine vaidlustada töövaidlusorganis (kohtus või töövaidluskomisjonis) 30 kalendripäeva jooksul ülesütlemise avalduse saamisest.
Pean vajalikuks märkida, et tsiviilkohtumenetluses kehtib põhimõte, mille järgi lasub tõendamiskohustus isikul, kes esitab nõude või vastuväite.

Jõudu ja jaksu,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu