Tööõigus


Küsimus: Kas isikukaarte pidada on kohustuslik?18.04.2012

Millises seaduses, millise paragrahvi all on kirjas, et isikukaart ei ole kohustuslik? Raamatupidaja ütleb, et see on vajalik töötajate puhkuste arvestamisel. Samas jälle koolitusel öeldi, et isikukaarte pidama ei pea, sest töölepingus on kõik kirjas.
Lugupidamisega

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Uue töölepinguseaduse jõustumisel 01.07.2009.a. lõppes tööandjal kohustus pidada isikukaarte ja tööraamatuid. Kaotatud on isikukaartide täitmise ja säilitamise nõue, mis on asendatud Töölepinguseaduses § 5 lõige 5-es, "Tööandja säilitab töölepingu kirjalikku dokumenti töölepingu kehtivuse ajal kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates." Seepärast ongi oluline töölepingu sõlmimisel võimalikult täpselt kõik lahti kirjutada.

Isikukaartide pidamine ei ole keelatud juhul, kui ettevõtte juht on nii otsustanud. Samas on tänapäeval puhkusearvestuse, vms... pidamiseks küll tunduvalt paremaid ja efektiivsemaid võimalusi, kuid see on juba maitseasi. ;)

Mõistlikke bürokraatlikke lahendusi!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu