Tööõigus


Küsimus: Kas lasteaia direktor võib ise asendada rasedus- ja sünnituspuhkusele minevat muusikaõpetajat?19.04.2012

Lasteaias jääb muusikaõpetaja rasedus- ja sünnituspuhkusele ning pole asendajat võtta. Kas on võimalik niisugune asi, et lasteaia direktor, kellel on vastav haridus olemas, saab ise asendada?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Antud küsimuses lahendab töövõtja ehk direktori lisatöö võimaluse institutsioon, kelle pädevuses oli tema töölepingu sõlmimine. Töölepinguseadus ei keela erineva koormusega lisatöö tegemist, kui nende teostamine jääb täistööaja piiridesse, mis on 40 tundi nädalas seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (TLS § 43 lg 1).

Õigeid lahedusi soovides.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu