Tööõigus


Küsimus: Kas 12-tunnise töövahetuse korral tasu maksmine 11,5 tunni eest on õige?27.04.2012

Tere!
Kui ma olen vahetuses üksi tööl ja seda 12 tundi, kas mul on õigus nõuda seda, et tööandja mulle 12 tunni eest maksaks? Tööandja väidab, et maksavad ainult 11,5 tunni eest, kuigi ma ei saa minema minna oma liini äärest.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusele annab vastuse TLS § 47 lg 2: "Kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal."
Soovitan Teil seda seadusesätet aluseks võttes tööandjaga oma töötingimused uuesti läbi rääkida.
Edukaid läbirääkimis soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu